Aktuellt

Archive

Kraven ökar på att mänskliga rättigheter inte bara ska vara plakatpolitik i policydokument utan en konkret och naturlig del av ett modernt ledarskap. ...

Läs mer

Den 3-4 februari 2017 drar vi igång akademins tredje kursår då årets 17 deltagare möts i Malmö för första gången.

Läs mer

Almedalsveckan närmar sig och akademin kommer att finnas på plats för att bland annat bevaka programpunkter som rör mänskliga rättigheter och...

Läs mer

Fredrik Gladh, chef för Infoservice på Röda Korset, skriver om sina intryck från årets andra kursträff där temat var Icke-diskriminering och...

Läs mer