Ansökan

Intresserad inför 2019?

Ansökningsprocess för 2018-års kursomgång är avslutad 

Vår utbildning vänder sig till ledare inom privat, offentlig och ideell sektor. Den sökande kan exempelvis vara chef, specialist eller affärsområdesansvarig i en organisation som är verksam internationellt och i Sverige. 

Utbildningen är avgiftsbelagd. Kontakta oss för prisuppgift eller om du har andra frågor. 

Ansökningsperioder för 2019-års kursomgång startar under hösten 2018. 

 

Information om ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes bakgrund och drivkraft att arbeta för ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.
  • En presentation av den sökandes arbetsplats och av hur ett stärkt värderingsstyrt ledarskap och ökat rättighetsperspektiv skulle vara relevant för verksamheten.
  • Rekommendation från den sökandes chef, alternativt nominering från arbetsgivaren.

Urval

Ansökningarna kommer att bedömas av akademins styrelse. Vid urvalet kommer följande kriterier att vara vägledande:

  • Den sökandes ambition att i sitt dagliga arbete verka för en större respekt för mänskliga rättigheter.
  • Den sökandes erfarenhet av, eller ambition att inta, rollen som ledare. Ledarskap tolkas i vid bemärkelse.
  • Utbildningsårets relevans för den sökande i hens nuvarande position.

Som utgångspunkt antas endast en kursdeltagare per organisation.