Ansökan

Ansökan till 2018-års kursomgång

Ansökningsprocess för 2018-års kursomgång startar under hösten 2017. Du är välkommen att höra av dig till oss på kansliet om du redan nu har frågor. 

Intresserad inför 2018? 

Vår utbildning vänder sig till ledare inom privat, offentlig och ideell sektor. Den sökande kan exempelvis vara chef, specialist eller affärsområdesansvarig i en organisation som är verksam internationellt och i Sverige. 

Utbildningen är avgiftsbelagd. Kontakta oss för prisuppgift eller om du har andra frågor. 

 

Information om ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • CV
  • Personligt brev med beskrivning av den sökandes bakgrund och drivkraft att arbeta för ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt.
  • En presentation av den sökandes arbetsplats och av hur ett stärkt värderingsstyrt ledarskap och ökat rättighetsperspektiv skulle vara relevant för verksamheten.
  • Rekommendation från den sökandes chef, alternativt nominering från arbetsgivaren.

 Urval

Ansökningarna kommer att bedömas av akademins styrelse. Vid urvalet kommer följande kriterier att vara vägledande:

  • Den sökandes ambition att i sitt dagliga arbete verka för en större respekt för mänskliga rättigheter.
  • Den sökandes erfarenhet av, eller ambition att inta, rollen som ledare. Ledarskap tolkas i vid bemärkelse.
  • Utbildningsårets relevans för den sökande i hens nuvarande position.

Som utgångspunkt antas endast en kursdeltagare per organisation.