Artikel

Hur kan du driva ett inkluderande ledarskap? - rapport från akademins andra kursträff

Fredrik Gladh, chef för Infoservice på Röda Korset, skriver om sina intryck från årets andra kursträff där temat var Icke-diskriminering och inkludering.

 - Det handlar om att se på mänskliga möjligheter och inte bara mänskliga rättigheter, säger Cecilia Andrén Nyström från Futebal da Forca, efter att ha avslutat övningar om att arbeta med inkludering. (Du kan se henne på TedXLund) Det sätter riktningen mot samtal om hur ett värderingsstyrt ledarskap möjliggör att inkludera och hur det tar bort hinder som exkluderar.

Vi cyklar från Malmö city till Rosengård i första dagarna av vårsol. En kort cykeltur, men som många inte prövat. Är det murar som inte finns och strukturella hinder som vi skapat omedvetet? Jag tänker att jag måste som ledare identifiera de murar som finns i min organisation och som jag har själv. Övningar och samtal under helgen tar sikte på att gestalta olika livssituationer som ger olika förutsättningar, men också att det styrs av med vilka ögon vi ser på människor. Vi riskerar att tolka individer utifrån våra egna normer, vilket kan hindra individers möjligheter.

Cecilia presenterar hur just möjligheterna skapas genom inkluderande ledarskap där alla är med att medskapa innehåll och riktning. Något som utmanar ledarskapet och tillit till andra.  

Det känns först främmande hur en upp och nedvänd organisationsmodell kan se ut. Hur skulle jag implementera en sådan organisation i praktiken. När inkludering skapar sådana konsekvenser i organisationen utmanar det vad ledarskapet ska vara.

Efter helgen driver tankarna vidare. Hur skulle det se ut? Boken ”Reinventing organization” av Frederic Laloux leder mig vidare. (eller kolla in föreläsningen)

Vi måste se att människor, som är medarbetare i en organisation, utvecklas och blir mest effektiva genom tillit, samverkan och möjlighet till handlingskraft. Det är där du måste inkludera mångfald och ta tillvara på kunskap. Du som ledare ska säkerställa deras möjligheter att göra detta. Ditt viktigaste redskap blir målen, visionen och lärande. Det är det som binder samman organisationen.

Men samtidigt som vi som ledare ska skapa möjligheter för individer måste vi säkerställa en grundläggande nivå - att vi inte diskriminerar. Lagen ger oss ramar och möjlighet för den diskriminerade att utkräva ansvar. Är kraven vi sätter vid en rekrytering verkligen nödvändiga eller utesluter de personer? Filippa Swanstein från Malmö mot diskriminering grillar oss i diskrimineringslagens kriterier. Även här handlar det om kunskap om lagar, men också ökad medvetenhet om vad som kan exkludera.

Ett värderingsstyrt ledarskap innebär att förstå sin organisations värderingar, men också att förstå sig själv. Elisabeth Dahlin från Rädda Barnen tydliggör att du står för din organisations värderingar och ska leda med dem. Och du måste vara ett med dem. Du kommer stöta ihop med dem som inte håller med. Det kan bli hårt. Hennes berättelse gör det klart för mig att en sak är säkert med värderingsstyrt ledarskap – det blir personligt.