Artikel

Kursstarten 2017 närmar sig

Den 3-4 februari 2017 drar vi igång akademins tredje kursår då årets 17 deltagare möts i Malmö för första gången.

Kursstarten för årets utbildningsprogram - det tredje i ordningen - sker i Malmö den 3-4 februari 2017. Då träffas årets 17 deltagare för första gången. På programmet står introduktion av respektive deltagare samt inledande föreläsningar kring mänskliga rättigheter respektive värderingsstyrt ledarskap. 

Vi kommer också att välkomna två gästföreläsare. Inga-Britt Ahlenius, fd chef för Riksrevisionen och för FN:s internrevision. Samt akademins ordförande Michael Wolf. 

Bland de organisationer som deltar under 2017 återfinns bland andra: Volvo, Lindex, Polisen, Utrikesdepartementet, Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen.