Artikel

Mänskliga rättigheter och hållbarhet – tio Almedalsseminarier att bevaka

Almedalsveckan närmar sig och akademin kommer att finnas på plats för att bland annat bevaka programpunkter som rör mänskliga rättigheter och ledarskapsfrågor. Dessa frågor växer i betydelse, även under Almedalsveckan.

Antalet arrangemang med MR- och hållbarhetsfokus är redan nu fler än föregående år. Det råder växande krav på aktörer att agera utifrån ett bredare hållbarhetsperspektiv. Krav som kommer från kunder, medarbetare och lagstiftare. De ramverk som styr hållbarhetsarbetet blir alltmera omfattande och detaljerade, med ett större fokus på mänskliga rättigheter och ledarskap. Därför tipsar vi om tio seminarier att bevaka som rör dessa frågor. 

Tio tips

1. Sveriges näringsliv – sporrar Agenda 2030 företag att gå före?

2. Om hur vi jobbar med integration på riktigt

3. Ägarna, makten och hållbarheten

4. Uppförandekoder – företagens sätt att smita från ansvar?

5. Agenda 2030 – Sverige ett föregångsland? Globalt perspektiv

6. Vägen till villa, vovve och bil - hur kan nyanlända snabbare bli etablerade?

7. Shared value - economic value by improving societal conditions 

8. Hur uppnås justa villkor i arbetslivet på en globaliserad arbetsmarknad?

9. Ledarskap för fred

10. Globala målen: Företagens nya affärsidé?