Artikel

Archive

Nu har årets ledarskapsprogram startat - rapport från en av kursdeltagarna

Staffan Johansson, avdelningschef vid Managementenheten på Försvarsmakten och en av årets kursdeltagare, delar nedan med sig av sina intryck från kursstarten i februari. Vi kommer att återkomma med rapporter från kommande kursträffar, samt från resan till Nairobi som hela gruppen gör i oktober.

Att leda förändring – värderingsstyrt ledarskap igår och idag

"Varje människa kan göra skillnad!” menade Anna Lindh under sin tid som Sveriges utrikesminister. Hennes ord blev direkt våra egna under den första dagen. Det här tror vi också på. Anna Lindh förverkligade sina värderingar på Utrikesdepartementet. Hon lät till exempel korrigera den interna ordningen, så att dragningar för statsrådet ska ske före klockan fyra på eftermiddagen för att möjliggöra för föräldrar att hämta sina barn på dagis, utifrån internationella konventioner om barns rätt till sina föräldrar. Det är ett konkret exempel på hur man kan leva sina värderingar och det är det som vi ska jobba med under totalt tio dagar i år. Det här är den första av fem berättelser om Anna Lindh- akademins program i värderingsstyrt ledarskap 2016.

I mitten av en kylig februari, med inslag av snö och förväntan, samlades nästan samtliga av de aderton utvalda till det inledande avsnittet i värderingsstyrt ledarskap i en serie av fem. Det var inte bara praktiska saker som avhandlades traditionsenligt som alltid vid en uppstart av en utbildning och med nya bekantskaper. Vi gick direkt in i varma diskussioner om de mänskliga rättigheterna som en ofullbordad uppgift, men mer om det om en liten stund.

Till en början hälsades vi lika varmt välkomna av Malmö högskolas rektor Kerstin Tham. Rektorn har stora ambitioner för Malmö högskola när hon deklarerar efter 100 dagar som rektor att ”Vi ska bidra till att lösa samhällsutmaningarna!”. Jag ser fram emot att följa högskolans utveckling, som jag personligen tycker är helt rätt!

Vi fick under dagen också följa en annan utveckling, nämligen Charlotte Petri Gornitzkas egna utveckling. Charlotte är idag generaldirektör på Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och berättade öppenhjärtigt om sin resa genom ledarskap, värderingar och förändringsarbete. Att ”verksamheten lever värderingarna” var en av alla de medskick som jag lyckades fånga.

Tillbaka till de mänskliga rättigheterna. Helena Stavreski, universitetsadjunt och Anna Lundberg, docent i mänskliga rättigheter, bägge aktiva vid Malmö högskola, gav oss både en teoretisk och en praktisk inblick i de mänskliga rättigheterna utifrån bland annat etik, rationalitet, makt och historia. Samtidigt som vi fick svar väcktes nya frågor, precis som det ska vara i intellektuellt utmanande utbildning.  Kanske är det så att det inte finns något bättre alternativ än de mänskliga rättigheterna? Hur kan vi, på våra respektive arbetsplatser, förverkliga de mänskliga rättigheterna på samma sätt som Anna Lindh gjorde?

En sak är däremot säker, det värderingsstyrda ledarskapet ställer höga krav på dig som chef och ledare. Det handlar om förmåga till tillit, hopp, optimism, återhämtning, förmåga till moralisk reflektion, empatisk förmåga, självkännedom och en balanserad process vid beslutsfattande. Dit vill jag gå. Där vill jag vara. Det vill jag förverkliga!

Du kan även läsa Staffans text här.