Artikel

Policydokument i all ära men hållbarhetsfrågorna kräver ett modernt ledarskap

Kraven ökar på att mänskliga rättigheter inte bara ska vara plakatpolitik i policydokument utan en konkret och naturlig del av ett modernt ledarskap.

 

Antikorruptionsarbete, socialt ansvarstagande, yttrandefrihet, uppföljning av leverantörskedjor, inkludering och arbetsmiljö är frågor som inte längre kan delegeras ut till hållbarhets- eller CSR-funktioner. Det blir allt tydligare för de företag vars agerande ifrågasätts av anställda, kunder, ägare eller media. Det går inte längre att fokusera på enbart den egna verksamheten utan kraven ökar på att faktiskt se och engagera sig i den kontext där man är verksam i, samtidigt som det finns stora kunskapsluckor att fylla inom området mänskliga rättigheter.

 

Syftet med Anna Lindh Academy är att bidra till att fler chefer aktivt agerar för mänskliga rättigheter. Vi är den enda ledarskapsutbildning som fokuserar på mänskliga rättigheter. Utvärderingar visar att utbildningen har ger våra deltagare modet och redskapen att omvandla välskrivna policydokument till konkret agerande, samhällsengagemang och ökad samverkan.

 

Tongivande delar av svenskt näringsliv har insett att mänskliga rättigheter inte enbart passivt ska respekteras, utan faktiskt måste omsättas i proaktivt arbete. Men fler behöver kunskap, mod och redskap att omvandla välskrivna policydokument till konkret agerande och samhällsengagemang. 

 

Läs mer om vår kursprogram här