Om Anna Lindh Academy

Unikt ledarskapsprogram med fokus på mänskliga rättigheter

Anna Lindh Academy har bildats med målsättningen att bidra till en ny generation värderingsstyrda ledare som verkar för mänskliga rättigheter både i Sverige och internationellt. 

Sverige har traditionellt utmärkt sig som en internationell värnare av mänskliga rättigheter och demokrati. Det är ett anseende som är viktigt att bevara och utveckla i en allt mer globaliserad värld. Några av de personer som lyst kanske allra starkast i detta arbete är Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte, Harald Edelstam och Anna Lindh. 

Tre sektorer

Akademins ledarskapsprogram syftar till att stärka deltagarnas individuella ledarskap och samtidigt bidra till en dialog mellan privata företag, offentlig sektor och idéburna organisationer om värderingar, mänskliga rättigheter och ledarskap.

Det är tydligt att akademin har bildats i en tid när frågeställningar kring ledarskap, mänskliga rättigheter och hållbarhet diskuteras allt mer i samhället. Både externa och interna granskningar blir fler, frågorna som ställs blir mer komplexa och kravet på personligt ansvar större. 

Syfte

Ledarskapsprogrammet syftar till att stärka deltagarnas individuella ledarskap genom en ökad kunskap om mänskliga rättigheter och om hur värderingar och mänskliga rättigheter kan kopplas till ett konkret ledarskap. En central målsättning är att skapa en neutral arena för möten och erfarenhetsutbyte om värderingar, ledarskap och mänskliga rättigheter. Utbildningen ska också bredda deltagarnas nätverk.

Mer information om akademin finns här.

Akademins kansli

Maria Tengroth

Verksamhetsledare
Telefon: +46 73-663 48 80
maria.tengroth@annalindhacademy.se

 

 

Alma Tabak - Kommunikationsansvarig

Alma Tabak

Kommunikationsansvarig och projektledare
Telefon: +46 72-534 17 37 
alma.tabak@annalindhacademy.se

Akademins styrelse

Michael Wolf Ordförande
Elisabeth Dahlin generalsekreterare, Rädda Barnen
Dennis Gyllensporre generallöjtnant och chef Högkvarteret, Försvarsmakten
Charlotte Ahlgren Moritz vice rektor, Malmö högskola
Luciano Astudillo stabschef stadskontoret, Malmö stad
Jens Orback författare och moderator
Anna Lindenfors generalsekreterare, Amnesty International svenska sektionen
Anna Ryott vice VD Norrsken
Dan Svanell styrelseledamot, Anna Lindhs Minnesfond
Eric Sundström Talskrivare Statsrådsberedningen
Mikael Sekund Advisory Board
Anna Lindfors Speace Advisory Board

Akademins samarbetspartners

Anna Lindh Academy är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs utan vinstintresse.

Utbildningsverksamheten genomförs i samarbete med Malmö högskola.

Akademin finansieras med kursavgifter och med ekonomiskt stöd från PostkodStiftelsen, Sparbankstiftelsen Skåne samt Sparbankstiftelsen Öresund.