Fältresa

Fältresa till Nairobi

Hur gör man hållbarhet och mänskliga rättigheter till daglig praktik i en miljö som präglas av fattigdom och brister i just mänskliga rättigheter? Var börjar man? Vad ska man prioritera?

I kursen ingår en veckolång fältresa och de två senaste resorna har genomförts i Nairobi, Kenya. Syftet är att ge deltagarna praktisk insyn i de dilemman som ett värderingsstyrt ledarskap ställs inför i en miljö med stora brister i mänskliga rättigheter. Resan är också ett tillfälle för deltagarna att lära känna varandra närmare och få möjlighet att gå på djupet i diskussioner kring akademins teman.

Antikorruption som tema i Kenya

Fältresorna år 2015 och 2016 gjordes till Kenya. Precis som hela kursprogrammet genomsyrades resan av akademins övergripande målsättning; att få till möten och samtal med chefer från alla sektorer, från alla delar av samhället. Här berättar vi om tre möten. 

Vi hade en halvdag på den svenska ambassaden tillsammans ambassadören Johan Borgstam och medarbetare från UD, Sida och Business Sweden. Ambassaden i Kenya är Sveriges största utlandsmyndighet där många svenska aktörer samverkar för att representera Sverige och för att främja mänskliga rättigheter i Kenya. Johan Borgstam gav oss en exposé om det politiska läget i Kenya, Sveriges arbete på plats och möjligheterna att påverka landets utvecklingen. Han gav också egna reflektioner kring hans ledarskap, hur det är att vara utlandschef inom UD och vilka utmaningar som det för med sig.

Ett möte vi aldrig kommer att glömma är det med människorättsaktivisten Rachel Mwikali, som kämpar för mänskliga rättigheter i Mathare-slummen i Nairobi. Hon förde ett samtal om hennes syn på ledarskap som ledare av en gräsrotsrörelse och hennes dagliga kamp för att unga flickor från slummen ska ha lika rättigheter. 

Från företagssidan besökte vi bland annat Scanias regionala huvudkontor med Pär Holmström, regionchef på Scania East Africa, och hade ett möte Atlas Copcos regionala chef, Lina Jorheden och hennes mellanchef, Eliud Gakuha. Det gav insikt om vilka möjligheter som finns att påverka den utbreda korruptionen. Det stora frågan är hur får man den  praktiska implementeringen av policydokument, som rör mänskliga rättigheter, att fungera i Kenya.  

Resan gjordes i samarbete med We Effects regionala kontor.

 

 

Bilder från resan