Mentorsprogrammet

Mentorer

I akademin ingår också ett mentorsprogram. Akademin har knutit ett antal seniora mentorer till utbildningsprogrammet som har stor erfarenhet av ledarskapsfrågor och arbete med mänskliga rättigheter. Mentor och adept matchas samman sektorsöverskridande och träffas 4-5 gånger under året. Syftet med mentorskapet är att bidra till ett djupare samtal med våra deltagare om värderingar och mänskliga rättigheter i ledarskapet, som knyter an till moment i utbildningen. 

2017-års mentorer är: 

Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare

Annika Ben David, ambassadör för mänskliga rättigheter, Utrikesdepartementet 

Diana Janse, ambassadör och utrikespolitisk rådgivare åt Anna Kinberg Batra

Dennis Gyllensporre, generallöjtnant och chef för Ledningsstaben, Försvarsmakten

Heidi Avellan, politisk chefredaktör, Sydsvenskan

Azita Shariati, VD, Sodexo

Anders Lago, ordförande, HSB

Anna Serner, vd, Svenska Filminstitutet 

Robert Hårdh, chef, Civil Rights Defenders 

Sara Wettergren, vd, Hungerprojektet

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen 

Michael Wolf, ordförande, Anna Lindh Academy

Malin Lindfors Speace, grundare och partner, Ethos International 

Eric Sundström, politiskt sakkunnig åt Margot Wallström, Utrikesdepartementet 

Ulrika Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden 

Charlotte Petri, DAC Chair, OECD

Fredrik Malmberg, Barnombudsman 

Dan Svanell, styrelseledamot, Anna Lindhs Minnesfond